Bói tử vi free – Dự Báo Vận Trình 12 Con Giáp Năm 2012

Vận Trình Tuổi Tý Năm 2012: Người tuổi Tý bước vào năm 2012 Nhâm Thìn, Tý Thìn là Bán Hợp, lại thu được “Kim Quỹ”, “Tam Thai” và “Hoa Cái” là ba Đại Cát Tinh giá đáo, sẽ dần xóa đi Cục Diện Đại Hình của năm Mão.

Phong thuy Phong thủy 12 con giáp 2012

Theo Phong thủy năm 2012

 

– Tài vận có bước chuyển tốt, có thể có thu nhập bất ngờ, song cần được khơi nguồn nắn dòng, cẩn thận chói mắt; Quan hệ giao thế không thường. Tuy nhiên người tuổi Tý năm nay cũng có Quan Phù và Ngũ Quỷ là hai sao hung chủ về quan tư kiện tụng, cho nên làm việc cần theo đúng chính đạo, không được mạo hiểm phạm pháp, nếu không dễ có họa lao tù.

Vận Trình Tuổi Sửu Năm 2012:Bước vào năm 2012 người tuổi Sửu có Thái Âm là cát tinh lớn giá lâm; Theo tử vi 2012 năm nay công việc sẽ bận rộn, thu nhập cũng sẽ tốt, song cũng có vận Hao Tài, đừng có buôn bán đầu cơ, cũng đừng có cờ bạc. Thái Âm vốn lợi nữ hơn là nam, cho nên Nữ sẽ có vận thế tốt hơn Nam cùng tuổi sửu. Năm nay tuổi sửu có Hung Tinh là Quán Tác và Cẩu Giảo lâm cung, cần thận kẻo có việc quan phi tranh cãi, mọi sự nên giữ đúng pháp luật và giới hạn, cẩn ngôn thận hành.

 

Vận Trình Tuổi Dần Năm 2012:

Người tuổi Dần vào năm 2012 Nhâm Thìn có Tang Môn, Thiên Khốc, Báo Vĩ, Nguyệt Sát, Địa Táng là năm Đại Hung Tinh kéo đến, có thể nói là Long Hổ Tương Tranh, tất có một bị tổn thương. Thiếu cát tinh hóa giải lại bị nhiều hung tinh, người tuổi Dần nên cẩn trọng, tự bảo thân tâm.

Vận Trình Tuổi Mão Năm 2012:Người tuổi Mão trải qua năm 2011 là năm bản mệnh nhiều trở lực, bước vào năm 2012 Nhâm Thìn, vận trình có bước hồi lại, có thể giải quyết dần các vấn đề năm trước, mọi chuyện sẽ ổn định dần. Năm nay gặp Thái Dương là cát tinh bay đến, tinh thần trạng thái rất tốt, thường thuận gió thuận nước, lại gặp cát tinh Phan Yên đồng cung, lợi cho công danh sự nghiệp hoặc đi xa lập nghiệp.Vận Trình Tuổi Thìn Năm 2012:Long với Long Là tự hình, đây là năm cực bất lợi của niên Mệnh. Năm nay vận thế người tuổi Thìn xuống rất thấp, Hung Tinh hội tập, trong lòng áp lực rất lớn, dễ có mổ sẻ hoặc bị thương thành sẹo, có lo nghĩ về quan tư kiện tụng, nên những người thuộc tuổi Thìn nếu năm nay kết hôn nên cẩn thận. Đầu năm nên hóa giải thật tốt Thái Tuế, điều này rất quan trọng, đặc biệt với những người sẽ kết hôn mà tuổi Thìn.

 

Vận Trình Tuổi Tỵ Năm 2012:Người tuổi Tỵ bước vào năm Nhâm Thìn tử vi 2012 có các hung tinh Bệnh Phù, Tù Ngục, Quả Tú phạm mệnh, vận trình so với năm 2011 có phần kém hơ. Công việc nhiều áp lực, hay bị tiểu nhân cùng làm nhòm ngó, mọi việc nên tiết chế, nên lấy hòa làm quý, tiến lui có độ; Năm nay tuổi tỵ có Thiên Hỷ, Thiên Giải là hai sao cát tinh có thể hóa giải hung hiểm, không cần quá lo lắng.

 

Vận Trình Tuổi Ngọ Năm 2012:Tuổi Ngọ bước vào năm 2012 Nhâm Ngọ có các hung tinh Thiên Cẩu, Đao Khách, Báo Vĩ lâm mệnh, song cũng có Thiên Giải và Giải Thần gia trì, có thể tiết giảm tai sát, người tuổi Ngọ năm nay gặp phải phiền nhiễu vì tiểu nhân, nên nhẫn nhịn mà hóa giải. Gặp được Bát Tọa tinh, đối với học tập và văn chức có lợi.Vận Trình Tuổi Mùi Năm 2012:Năm 2012 Nhâm Thìn tuổi Mùi gặp các Cát Tinh là Phúc Đức, Thiên Đức, Phúc Tinh, được quý nhân giúp đỡ, làm việc thành công dễ dàng; Song cũng có Quyển Thiệt và Giảo Sát nên trong công việc có tiểu nhân khiến bực mình, song chỉ cần mình đứng cho vững, thân chính không sợ bóng lệch, chẳng vì tiểu nhân mà tổn thương.

 

Vận Trình Tuổi Thân Năm 2012:Năm 2012 Nhâm Thìn tuổi Thân là trong Bán Hợp với Thái Tuế, nhưng phạm phải các hung tinh Bạch Hổ, Phi Liêm là hai sao hung nên năm nay người tuổi Thân hay bị kiềm chế, khó mà xứng tâm vừa ý. Phạm Bạch Hổ tinh dễ bị quan phi kiện tụng, dễ bị tai nạn tổn thương; Song có cát tinh Tam Hợp đồng cung có Quý Nhân tương trợ, nên nỗ lực sẽ hóa hung thành bình.

 

Vận Trình Tuổi Dậu Năm 2012:Tuổi Dậu bước vào năm 2012 thoát được hình xung của năm Mão, Long Gà nhị hợp gặp Tuế Hợp Long Đức thuận lợi nhiều bề, sự nghiệp có cơ hội phát triển. Tuy nhiên trung cát tiềm hung bởi gặp Thiên Ách, Suy Bại nhập cung, vận thế phản phục bất bình, năm nay dễ chơi nhầm tiểu nhân, nên cẩn thận phân rõ thiện ác, cẩn thận mật ngọt đầu dao, tránh để tổn thương tiền bạc.

 

Vận Trình Tuổi Tuất Năm 2012:

 

Người tuổi Tuất bước vào năm 2012 do là Thìn Tuất tương xung, cho nên theo năm nay gọi là Tuế Phá, thêm có Đại Tiểu Hao nhập cung, nhiều phiền não thị phi, vận trình phản phục, có thể bị phá tài.Tử vi 2012 May năm nay có Nguyệt Không đến cung có thể hóa giải một phần Hung Khí, chỉ cần cẩn thận làm mọi việc, là có thể vẫn có kết quả tốt. Đầu năm nên hóa giải Thái Tuế.

 

Vận Trình Tuổi Hợi Năm 2012:

Tuổi Hợi bước vào năm 2012 Nhâm Thìn, có Nguyệt Sát nhập cung, nên đề phòng tiểu nhân tranh cãi điều tiếng, dễ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng năm nay có Nguyệt Đức đồng cung, có quý nhân tương trợ, có nên năm nay vận trình trước khó mà sau thuận, mọi sự nên tiết chế thì có thể yên ổn. Nên bình tĩnh ứng biến.

Hãy cùng nhau xem tử vi , tử vi ,bói tử vi