Thịt kho măng

Thịt kho măng

Món này ăn nhiều thì ngấy mà Tết nào không có lại nhớ. Nhà khác không biết thế nào chứ nhà mình năm nào cũng nấu 1 nồi to đùng thế này.

Đây là lần đầu mình làm món này. Ăn thấy cũng được mà sao Mẹ chê quá ??

Chống chế các kiểu Mẹ vẫn bảo lưu quyết định: “Năm sau mày để Mẹ làm” ?