Gỏi chay ngũ sắc

Gỏi chay ngũ sắc

Nếu thịt, cá làm ta chán ăn thì món gỏi ngủ sắc sẽ kích thích cả thị giác lẫn vị giác không chỉ người lớn mà những em nhỏ chỉ nhìn thôi cũng muốn ăn ngay nữa. Vì trông nó rất bắt mà và cũng dễ làm nữa.