Bánh tổ (đón Tết)

Bánh tổ (đón Tết)

Bánh Tổ = món bánh của người Hoa. Vì bánh làm khá cầu kì về thời gian. Nên bây giò rất hiếm để thấy chiếc bánh tổ này.

Bánh tổ này đã được làm từ đời ông cố của mình làm vào mỗi dịp xuân về. Đây là truyền thống của gia đình 3 thế hệ rùi.???