Sinh tố Dâu tây

 

Nguyên Liệu

  1. Dâu tây 70g (khoảng 6 quả vừa)

  2. 20 ml Sữa đặc

  3. 20 ml Kem topping

  4. 20 ml Sữa tươi

  5. Siro đường 40-50 ml (tuỳ độ chua của dâu, có thể hơn)

  6. Đá xay 3 viên to

Cách Làm

  1. Dâu tây thái làm tư


  2. Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay, xay trong 10 giây


  3. Rót ra ly Tualip


 

Sinh tố Dâu tây

Nguồn: st