Ngao 2 đầu hấp sả

 

Ngao 2 đầu rất ngon và bổ cho sức khỏe. Đây là ngao biển nên rất ngot.☺

Nguyên Liệu

  1. 1 kí ngao 2 đầu

  2. 3 cây sả

  3. 1 tép gừng

Cách Làm

  1. Bỏ 200ml nước vào, nồi nóng bỏ ngao vào cùng sả và tép gừng. 3 phút ngao hả miệng. thì nhắc xuống thưởng thức.???


 

Ngao 2 đầu hấp sả

Nguồn: st