Bói tình yêu qua ngày tháng năm sinh của bạn và người ấy

Các bạn hãy lấy số ngày tháng năm sinh của bạn + ngày tháng năm sinh của người ấy. Nếu: kết quả ra số chẵn thì "chia 2" ; Ngược lại, ra số lẻ thì "cộng thêm 1 rồi chia cho 2" cho đến khi nào kết quả ra 2 chữ số từ 10 đến 19.

Ví dụ bạn sinh ngày 06/09/1991 và ox của bạn sinh ngày 28/12/1987 nhé, thì bạn sẽ lấy 2 dãy số này cộng với nhau :

06091991+ 28121987 = 34213978 bạn để ý nhé chữ số cuối cùng của dãy số này là 8=> số chẵn bạn lấy dãy số này chia cho 2: 34213978 /2=17106989 ==> số cuối cùng của dãy này là số 9 vậy là số lẻ bạn cộng dãy số này với 1 và chia cho 2: (7106989+1) / 2= 8553495 vậy số cuói cùng lại là số lẻ, lại tiếp tục các bước trên. các bạn cứ chia hết cho đến khi dãy số chỉ còn 2 chữ số từ 10 đến 19. Như vậy sau khi chia hết thì kết quả là số 17. 

>> Bài viết tham khảo : xem bói tình yêu online ,bói ngày sinh , xem bói vui

>> Dưới đây là kết quả các con số của 2 bạn <<

10 Tình bạn

11. Thầm lặng

12. Bạn bè

13. Có tình cảm

14. Tình yêu

15.Đơn phương

16. Ghét

17. Chờ đợi

18.Vợ chồng

19. Bình thường

 

.

Tham gia bình luận:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Đặc sản bán chạy