Bó tên – Bói tên của bạn theo tiếng anh tiếng hàn, cách bói tên của bạn theo tiếng anh tiếng hàn

Lang thang trên mạng kiếm được mấy cái này

Tên của bạn theo tiếng Anh

Họ là chữ số cuối năm sinh của bạn

1:Hudson

2:Daring

3:Lombard

4:Marion

5:Lagger

6:Ba xter

7:Evans

8:Steward

9:Simpson

0:Spears

>>> Nếu bạn là nữ <<<

Tên đệm là tháng sinh của bạn:

1:Jordan

2:Michelle

3:Allan

4;Dolly

5:Maria

6:Ella

7:Valikie

8:Cami

9:Ryna

10:Lalle

11:Scarllee

12:Annie

Tên là ngày sinh của bạn:

1:Eva

2:Alie

3:Kate

4:Sarah

5:Jenny

6:Cassan dra

7:Amy

8:Ramie

9:Bella

10:Andrena

11:Sally

12:Emily

13:Ma ry

14:Julie

15:Britney

16:Samantha

17: Camryn

18:Kara

19:Riley

20:Pattie

21:Elena

22:Chri stina

23:Lizzie

24:Martha

25:Linda

26: Selina

27:Sophie

28:Emma

29:Ashley

30:Amber

31:Ali ce

>>> Nếu bạn là nam <<<

Tên đệm là tháng sinh của bạn:

1:Martin

2:Justin

3;Dave

4:Cody

5:Bob

6:Zack

7:Harry

8:Larry

9:Rod

10:Ray

11:Ben

12:Joe

Tên là ngày sinh của bạn:

1:Kyle

2:Jason

3:Michael

4;Olardo

5;Patrick

6:Jeff

7:Cliff

8: Jack

9:Edward

10:Todd

11:Mortimer

12:Fred

13:Hector

14:Silver

15:Troy

16:Lorenzo

17: Johnny

18:Rogger

19:Jake

20:Billy

21:Robbie

22:Zac

23;Daniel

24;David

25;Donald

26: Ron

27:Wade

28:Ryan

29:Nick

30:Victor

31:Chris

Chú ý tiếng anh họ sau tên trước : Tên – Đệm – Họ

Tên bạn theo TIẾNG HÀN

HỌ :là số cuối cùng trong năm sinh của bạn

O : Pack

1 : Kim

2 : Shin

3 : Choi

4 : Song

5 : Kang

6 : Han

7 : Lee

8: Sung

9: Jung

ĐỆM: chính là tháng sinh của bạn

1 : Yong

2 : Ji

3 : Je

4 : Hye

5 : Dong

6 : Sang

7 : Ha

8 : Hyo

9 : Soo

10 : Eun

11 : Hyun

12 : Rae

TÊN: chính là ngày sinh của bạn

1 : Hwa

2 : Woo

3 : Joon

4 : Hee

5 : Kyo

6 : Kyung

7 : Wook

8 : Jin

9 : Jae

10 : Hoon

11 : Ra

12 : Bin

13 : Sun

14 : Ri

15 : Soo

16 : Rim

17 : Ah

18 : Ae

19 : Neul

20 : Mun

21 : In

22 : Mi

23 : Ki

24 : Sang

25 : Byung

26 : Seo

27 : Gun

28 : Yoo

29 : Sup

30 : Won

31 : Sub

Hãy cùng nhau xem tử vi , xem bói , bói tên