Tôm Hùm Nướng Sốt Moutarde – Whisky

Tôm Hùm Nướng Sốt Moutarde – Whisky

Thể theo yêu cầu của Rose Trương, mình đăng công thức nấu của chồng. Cũng đã 2 năm rồi, nên kiếm hình không ra. Vả lại hồi đó chụp hình bàn ăn chứ không có chụp món ăn để post bài nên thiếu ảnh trầm trọng. Lượm ra được có 2 tấm không có dính người nào trong ảnh thôi à